Voorkomen kan je niet.
Herkennen is wat lastig, want je ziet het natuurlijk pas als het te laat is, als het uitgroeien al is begonnen.